همه اخبار

  • 9 اخبار در این گروه
کتاب کاربرد فیزیک هسته ای در میراث فرهنگی منتشر شد

کتاب کاربرد فیزیک هسته ای در میراث فرهنگی منتشر شد

کاربردهای فیزیک هستهای در حوزههای انرژی و پزشکی شناخته شده هستند و به طور ،" گسترده گزارش میشوند. بعنوان مثال، میتوانید به گزارش "فیزیک هستهای برای پزشکی منتشر شده توسط بنیاد علوم اروپا یا "انرژی برای آینده: گزینه هستهای"، به قلم دانشمندان انجمن فیزیک اروپا (ایپیاس) رجوع کنید. ولی در مورد تکنیکهای هستهای بسیار مهم بکار رفته برای مطالعه، توصیف، ارزیابی و حفظ میراث فرهنگی، مطالب کمتری دیده و شنیده میشود. در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در این زمینه وجود داشته است، و هدف از این گزارش عرضه یک توصیف عامه پسند و قابل دسترسی در این باره است

متن کامل
تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه منتشر شد

تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه منتشر شد

تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه به قلم دکتر نسرین علی پور مدرس دانشگاه منتشر شد

متن کامل
کتاب مدیریت خشم با یوگا منتشر شد

کتاب مدیریت خشم با یوگا منتشر شد

کتاب مدیریت خشم به یوگا از سوی انتشارات تی آرا منتشر شد

متن کامل
مهمان شبانه رسید

مهمان شبانه رسید

مهمان شبانه اولین سروده سحرناز شایگان از سوی انتشارات تی آرا منتشر شد.

متن کامل
جامع ترین کتاب خود آموز ترکی اسانبولی بر اساس روانشناسی یادگیری

جامع ترین کتاب خود آموز ترکی اسانبولی بر اساس روانشناسی یادگیری

جامع ترین کتاب خود آموز ترکی اسانبولی بر اساس روانشناسی یادگیری به همرا سی دی صوتی منتشر شد

متن کامل
نوشدارو پس از مرگ پلاسکو

نوشدارو پس از مرگ پلاسکو

مرمت و بازسازی ترک در بناهای قدیمی از سوی انتشارات تی آرا منتشر شد.

متن کامل
کتاب زبان عمومی دکتری منتشر شد

کتاب زبان عمومی دکتری منتشر شد

راهنمای جامع و اصول تست‌زنی آزمون زبان دکتری نیمه متمرکز

متن کامل
رابطه تنگانگ فلسفه با گونگ فوی بروس لی

رابطه تنگانگ فلسفه با گونگ فوی بروس لی

فلسفه تائو در کونگ فو به قلم بروس لی و با ترجمه احسان لامع از سوی انتشارات تی آرا منتشر شد.

متن کامل
روایت خودکشی شاعران در «بدرود دوست من»

روایت خودکشی شاعران در «بدرود دوست من»

کتاب «بدرود دوست من» درباره زندگی و شعر شاعرانی که خودکشی کرده‌اند، از سوی انتشارات تی آرا منتشر شد.

متن کامل

9 اخبار در این گروه