مدیریت

نوشدارو پس از مرگ پلاسکو

  • 391

 مرمت و بازسازی ترک در بناهای قدیمی از سوی انتشارات تی آرا منتشر شد. 

این کتاب به قلم مهندس مجید عبدالرضایی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی منتشر شده است و در آن به طور مفصل به نحوه ترمیم ساختمانهای قدیمی پرداخته شده است.

این کتاب را انتشارات تی آرا منتشر کرده است. در بخشی از این کتاب آمده
کاستی های متعارفی که در ساختمان های بنایی مشاهده می شود و ناکارایی های مقاومت در برابر زلزله، تیتروار بیان می گردد. ضروری است که ناکارایی های هر ساختمان را پیش از تقبل ترمیم آن تشخیص دهیم. همچنین به نظر می رسد که برجسته نمودن کاستی ها اخطاری برای ساخت و سازهای آینده خواهد بود. در مرحله بعد تکنیک های تعمیر و مرمت ارائه می شوند. برخی از مواد و تکنیک های مرمت که در بخش 5 به آنها پراخته ایم قابل تعمیم به ساختمان های بنایی نیز هستند. این ساختمان ها در این فصل ترمیم نخواهند شد. تکنیک های مرمت در ذیل تقویت اجزای ساختمان و تکنیک های کلی قرار می گیرند. این تقویت اجزا شامل سقف ها، کف ها، دیوارها و ستون هاست. 

نظرات

نظر خود را بنویسید


حاصل جمع 8 + 5 چند است ؟